MISJONARKI NIEPOKALANEJ OJCA KOLBEGO
Instytut świecki na prawie papieskim

AKTUALNOŚCI

PRZYŚLIJ SWOJE INTENCJE

Cela miłości zawsze jest otwarta. Powierz św. Maksymilianowi swoje pragnienia, marzenia i oczekiwania. 14 dnia każdego miesiąca misjonarki zanoszą Twoje intencje do celi, w której Ojciec Kolbe oddał życie.

MISJONARKI

Jesteśmy osobami konsekrowanymi świeckimi. Żyjemy darem konsekracji Bogu w świecie i dla świata, uobecniając wartości ewangeliczne w środowiskach, w które jesteśmy włączone.

volontariusze

WOLONTARIUSZE

Formy naszej apostolskiej współpracy z Instytutem są różne i zmieniają się w zależności od indywidualnych darów i kompetencji, które każdy z nas posiada oraz czasu, jakim dysponujemy.