O. LUIGI MARIA FACCENDA OFMConv

Założyciel Instytutu

o. Luigi Faccenda

PISMA

W swoich licznych pismach
o. Luigi dzieli się refleksjami, doświadczeniami, treściami
z których wyłania się jego żarliwa miłość do Boga, do Niepokalanej,
do każdego człowieka..