Z Asyżu do Auschwitz

XXII DNI KOLBIAŃSKIE

W dniach 15-17 marca 2024 w Centrum św. Maksymiliana M. Kolbe w Harmężach odbyły się XXII DNI KOLBIAŃSKIE pod hasłem: „Z Asyżu do Auschwitz – Odnaleźć Franciszka w Maksymilianie”.

Głównym inspiratorem Dni Kolbiańskich są Misjonarki Niepokalanej o. Kolbe oraz Franciszkanie. Uroczysta Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Niepokalanej w Centrum św. Maksymiliana pod przewodnictwem J. E. kard. Kazimierza Nycz Metropolitę Warszawskiego rozpoczęła uroczystości Kolbiańskie.
Dniom Kolbiańskim przewodniczył o. Kazimierz Malinowski OFMConv Dyrektor Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach. Prelegentami tegorocznych Dni Kolbiańskich byli :                           

  • o. Stanisław Ziemiński OFMConv – Dyrektor Studium Duchowości Franciszkańskiej, Łódź, który wygłosił referat „Posłuszeństwo papieżowi jako wyraz wierności Kościołowi rzymskiemu”
  • o. Piotr Bielenin  OFMConv  – Dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich, Kraków wystąpił ze swoim wykładem „Osobiste świadectwo życia jako najskuteczniejsza forma ewangelizacji”
  • o. Tomasz Szymczak OFMConv – Sekretarz generalny Zakonu OFMConv, Rzym
    „Braterstwo wobec stworzenia darem z siebie” – referat zdalny z Rzymu
  • ks. Marek Gancarczyk – Prezes Fundacji „OPOKA” Episkopatu Polski, Warszawa,
    k
    tóry przybliżył nam „Jak powstał film „Rycerz” opowiadający o św. Maksymilianie Marii Kolbe”

Mszę św. w sobotę odprawił i homilię wygłosił o. Ezdrasz Biesok OFM – Wikariusz biskupi i sądowy Diecezji Bielsko – Żywieckiej.

Ciekawym panelem Dni Kolbiańskich była praca w grupach i dzielenie się przeżywaniem charyzmatów św. Franciszka i św. Maksymiliana w dzisiejszych czasach.

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem o. Mariana Michasiów OFMConv – sekretarza Krakowskiej Prowincji Franciszkanów zakończyła XXII Dni Kolbiańskie..

Posłuchaj kolejnych wystąpień:


kard. Kazimierz Nycz [kazanie]

o. Stanisław Ziemiński OFMConv [referat]
„Posłuszeństwo papieżowi jako wyraz wierności Kościołowi rzymskiemu”

o. Piotr Bielenin OFMConv [referat]
„Osobiste świadectwo życia jako najskuteczniejsza forma ewangelizacji”

ks. Marek Gancarczyk [komentarz]
„Jak powstał film „Rycerz” opowiadający o św. Maksymilianie Marii Kolbe”

o. Ezdrasz Biesok OFM [kazanie]

o. Marian Michasiów OFMConv [kazanie]