RODZINA DUCHOWA

Misjonarki – Misjonarze – Wolontariusze

Instytut Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego to instytut świecki: tworzą go świeccy konsekrowani (misjonarki i misjonarze) oraz świeccy agregowani (wolontariusze). Razem stanowimy jedną rodzinę. Nie łączą nas jednak więzy pokrewieństwa, czy też tylko przyjaźni, lecz mocna więź duchowa: zawierzenie się Maryi. Z Nią, naśladując Jej przykład, pragniemy oddać się na służbę światu, aby wszędzie i w każdym momencie świadczyć o Bożej miłości.
Nasza rodzina jest duchowa: spotkanie z Chrystusem zmieniło historię i życie każdej i każdego z nas. Pozwoliliśmy się zdobyć przez Jego słowo, zafascynować Nim i wkroczyliśmy na drogę naśladowania Go – razem, każdego dnia, we wzajemnym dzieleniu się, które staje się pomocą i wzajemnym darem.
Instytut został założony w 1954 roku w Bolonii (Włochy) przez franciszkanina, kapłana z zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, ojca Luigiego Faccendę. Celem Instytutu jest stałe życie w Kościele duchowością maryjną i misyjną, którą pozostawił nam jako swoje dziedzictwo św. Maksymilian Maria Kolbe, męczennik Auschwitz. Jego duchowe doświadczenie, oparte na całkowitym oddaniu się Dziewicy Niepokalanej, jest bogactwem, które pragniemy przyjmować, wcielać w życie i przekazywać.