Nasz dom w Harmężach to szczególne miejsce,
które przypomina, że życie, nadzieja, pokój obecne są także w miejscu zagłady i że…
„TYLKO MIŁOŚĆ JEST TWÓRCZA!”.