Dni Kolbiańskie 2022

XX Dni Kolbiańskie – podsumowanie

 

Maksymilian Kolbe bratem wszystkich ludzi
w świetle encykliki „Fratelli tutti”

 

W dniach 1-3.04.2022 przeżywamy kolejne Dni Kolbiańskie – dzieło Misjonarek Niepokalanej o. Kolbe i Franciszkanów z Harmęż. W piątek o godz. 18.00 uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył o. Ryszard Żuber OFMConv Prezes „Rycerstwa  Niepokalanej” w Polsce, w koncelebrze ze współbraćmi w zakonie, rozpoczęliśmy jubileuszowe XX Dni Kolbiańskie. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem „Maksymilian Kolbe bratem wszystkich ludzi” w świetle Encykliki „Fratelli Tutti”

W sobotę 2 kwietnia wysłuchaliśmy bardzo interesujących konferencji:

  1. Gdzie jest brat Twój? – Nie wiem. Czy jestem stróżem brata mego?
    – wygłoszonej przez ks. prof. dra hab. Roberta Wożniaka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
  2. Dialog i braterstwo: jak przezwyciężyć indywidualizm i budować mosty
    – wygłoszonej przez o. dra hab. Andrzeja Sarnackiego SJ prorektora Akademii Ignatianum.

O godz. 18.00 uczestnicy XX Dni Kolbiańskich wzięli udział w uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył o. dr Marian Gołąb OFMConv Prowincjał Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, i wygłosił okolicznościowe kazanie. Swoje świadectwo o Dniach Kolbiańskich dały Zofia z Sidziny oraz Marysia z Wadowic.

Konferencja „Maksymilian Kolbe bratem wszystkich ludzi”, którą wygłosił 3 kwietnia o. dr Piotr Cuber OFMConv Kustosz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Krakowie, zakończyła panel tematyczny konferencji pod hasłem „Maksymilian Kolbe bratem wszystkich ludzi” w świetle Encykliki „Fratelli Tutti”.

Uroczysta Msza św. w tym dniu, której przewodniczył o. dr Piort Cuber OFMConv, a kazanie wygłosił o. Kazimierz Malinowski Dyrektor Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, była duchowym podsumowaniem kolejnego pięknego, kolbiańskiego spotkania.
Organizatorami XX Dni Kolbiańskich byli: Misjonarki Niepokalanej o. Kolbego i Franciszkanie z Harmęż, pod patronatem Katedry Kolbiańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury – Seraphicum w Rzymie, ks. Biskupa Romana Pindla Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

 

Posłuchaj kolejnych wystąpień:

Homilia, o. Ryszard Żuber OFMConv

Konferencja 1, ks. prof. dr hab. Robert Wożniak: „Gdzie jest brat twój?…”

Konferencja 2, o. dr hab. Andrzej Sarnacki SJ: „Dialog i braterstwo…”

Kazanie, o. dr Marian Gołąb OFMConv

Konferencja 3, o. dr Piort Cuber OFMConv: „Maksymilian Kolbe bratem wszystkich ludzi”

Kazanie, o. Kazimierz Malinowski OFMConv