Dni kolbiańskie 2023

Nie zapominajcie o miłości

XXI Dni Kolbiańskie w Harmężach
podsumowanie

Nie zapominajcie o miłości – to motto XXI Dni Kolbiańskich w Harmężach i wielka duchowa uczta.

Patronat Katedry Kolbiańskiej Wydziału Teologicznego św. Bonawentury – Seraphicum w Rzymie i Ks. Biskupa Romana Pindla Ordynariusza Diecezji Bielsko – Żywieckiej nadał temu wydarzeniu w dniach od 24-26.04.2023 r. bardzo uroczysty charakter.

Wysoki poziom głoszonych konferencji przez o. prof. Zdzisława Kijasa OFMConv Postulatora generalnego Braci Mniejszych Konwentualnych (Rzym), który przybliżył nam Teologiczne uzasadnienie istnienia Sanktuarium Zwycięskiej Miłości w Harmężach. Nawiązując do Homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Niepokalanowie w 1983 roku ks. Prof. Robert Wożniak z Katolickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w swojej konferencji, uświadomił nas, że cela Św. Maksymiliana jako miejsce zmartwychwstania.

O. prof. Marek Fiałkowski OFMConv, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie pięknie ubogacił naszą wiedzę o św. Maksymilianie, który nie „umarł” – ale „oddał życie za brata”. Sam się dał na śmierć z miłości (Jan Paweł II).

Kierunki działalności Sanktuarium Zwycięskiej Miłości w Harmężach. Ciekawym panelem XXI Dni Kolbińskich była praca w grupach uczestników spotkania. W sobotni wieczór jednoczyliśmy się w modlitwie na uroczystej Mszy świętej, której przewodniczył ks. Marek Studenski Wikariusz Diecezji Bielsko Żywieckiej.

Poranne jutrznie pozostawiły niezapomniane wspomnienia wspólnej modlitwy. Niedzielna konferencja głoszona przez Angelę Savastano Sekretarkę Generalną Misjonarek Niepokalanej o Kolbego: o. Lugi Faccenda jako inspirator inicjatywy „Cela Miłości”, rozwijanej przez Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego.

Msza św. w niedzielę pod przewodnictwem o. Mariusza Kozioła Wikariusza Krakowskiej Prowincji Franciszkanów z Krakowa zakończyła to wyjątkowe spotkanie kolbiańskie.

Posłuchaj kolejnych wystąpień:


o. Ryszard Żuber OFMConv

o. Zdzisław Kijas OFMConv

ks. Robert Woźniak

o. Marek Fiałkowski OFMConv

ks. Marek Studenski

Angela Savastano

o. Mariusz Kosioł OFMConv