Harmęże, Spotkanie Wolontariuszy

Miłość do Boga i bliźniego

Spotkanie formacyjne Wolontariuszy Niepokalanej Ojca Kolbego

W sobotę 19.02.2022 w Domu Misjonarek Niepokalanej o. Kolbego w Harmężach odbyło się spotkanie formacyjne Wolontariuszy Niepokalanej o. Kolbe. Hasłem spotkania było „Miłość do Boga i bliźniego” z pism założyciela Instytutu Misjonarek o. L. Faccendy.
• Prawdziwa miłość wyraża się w konkretnych gestach
• Szczera miłość umie przebaczać
• Szczytem miłości jest oddanie życia za tych, których się miłuje.

Te trzy podstawowe aspekty miłości były świadectwem dla każdego Wolontariusza w codziennym życiu. Był to czas modlitwy, refleksji adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnego wychwalanie Pana Boga śpiewem. Koronka do św. Maksymiliana jako postanowienie Wielkopostne będzie naszą codzienną modlitwą w intencji z prośbą o pokój w naszych rodzinach i na świecie.